• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Đại học và Sau đại học

Chương trình Đại Học và Sau Đại Học

Các trường Đại học của Úc liên kết với các cơ sở giáo dục trên 100 quốc gia và tuyển dụng giảng viên từ các nước trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp tại Úc, bạn có thể làm việc ở các công ty trên toàn thế giới.

Trường ĐH sẽ cung cấp cho bạn kiến thức vững chắc trong ngành học lựa chọn cùng với những kỹ năng học tập có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác. Bạn sẽ không chỉ học về y tế, khoa học, kỹ thuật hay nghệ thuật. Bạn còn học được cách suy nghĩ sáng tạo và độc lập.

Bằng cấp đại học tại Úc

Các trường đại học và cơ sở giáo dục Đại học của Úc cung cấp những chương trình lấy Bằng Cử Nhân và các văn bằng đại học ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Các trường đại học của Úc có các chương trình học đa dạng.

Bằng Cử Nhân là văn bằng phổ biến nhất tại Úc. Đào tạo nghiên cứu chuyên ngành và phát triển chuyên môn cũng được thực hiện thông qua các chương trình sau đại học  như Thạc Sĩ và Tiến Sĩ.

Ngoài ra còn có Chứng Chỉ Sau Đại Học (Graduate Certificate) và Bằng Diploma Sau Đại Học (Graduate Diploma). Các văn bằng tốt nghiệp đang trở nên ít phổ biến hơn. Bằng Cử Nhân Liên Thông (Associate Degree) cung cấp chương trình học trong thời gian ngắn hơn dành cho những người có chuyên môn muốn tiến xa trong sự nghiệp.

Các trường Đại học và các cơ sở giáo dục Cao đẳng được công nhận tại Úc có các khóa học với các loại bằng cấp sau:

Bằng Cử Nhân – Bachelor Degree [Tối thiểu 3 năm]
Bằng Cử Nhân (Danh Dự) – Bachelor Degree (Honours) [Tối thiểu 4 năm]

Bằng Cử Nhân là văn bằng cơ bản cấp đại học và cũng là văn bằng cơ bản để được xếp vào thành phần chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có một số nghề nghiệp đòi hỏi phải có thêm một số bằng cấp chuyên môn phụ thì mới được công nhận.

Chương trình học đòi hỏi học sinh phải thu thập kiến thức một cách có hệ thống và mạch lạc, học hỏi chi tiết các nguyên tắc và các khái niệm cũng như các phương thức giải quyết vấn đề liên hệ. Học sinh sẽ phát triển các khả năng đặt nặng vấn đề lý thuyết và quan điểm để có thể thông hiểu và đánh giá các thông tin, khái niệm và chứng cớ mới từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài ra học sinh còn phát triển khả năng xem xét lại, củng cố, nới rộng và áp dụng các kiến thức cũng như các kỹ thuật đã học.

Chương trình học thường liên quan đến những môn học chính trong một lãnh vực có sẵn sách vở và tài liệu, và chương trình học cũng giúp học sinh đào sâu vào các đề tài chuyên môn và phát triển đến một trình độ cao hơn, và chuẩn bị cho học sinh tiếp tục theo đuổi việc học ở bậc hậu đại học nếu muốn.

Sau khi đã tốt nghiệp Cử Nhân, học sinh có thể tiếp tục học thêm một năm nữa để lấy Bằng Cử Nhân Danh Dự. Học sinh theo học các khóa học cử nhân kéo dài 4 năm hoặc lâu hơn cũng có thể được cấp Bằng Cử Nhân Danh Dự nếu đạt kết quả xuất sắc trong suốt thời gian theo học.

Các khóa học khác

Các trường đại học Úc cũng hỗ trợ việc học tập suốt đời, cung cấp những khóa học ngắn và hội thảo đào tạo cho những nhà chuyên môn muốn cập nhật hay mở rộng kỹ năng của mình.

Ngoài ra còn có những khóa học Du Học nếu bạn muốn học một hoặc hai học kỳ tại Úc, sau đó tính điểm các môn học đã hoàn tất để tiếp tục chương trình đại học ở nhà. Kinh nghiệm này nhằm nâng cao kiến thức, mang đến cho bạn những thách thức cá nhân cũng như những lợi ích khi thích nghi được với một nền văn hóa khác.

Kỳ nhập học

Các khóa học ở bậc đại học thường khai giảng vào đầu tháng Ba và kết thúc vào cuối tháng Mười Một. Một niên học thường được chia làm hai học kỳ. Tuy nhiên một số cơ sở giáo dục chia niên học thành 3 học kỳ và/hoặc mở các khóa học hè từ tháng Mười Hai đến tháng Hai.

Thời gian ghi danh các khóa học thuộc chương trình cử nhân và sau đại học (học tín chỉ) là vào đầu năm. Tuy nhiên, một số trường đại học cho phép sinh viên ghi danh vào giữa năm (khoảng tháng Bảy) đối với một số khóa học nhất định. Thời gian bắt đầu có thể khác nhau, tùy theo từng khóa học.

Nếu như bạn chưa đạt đủ điểm yêu cầu để nhập học trực tiếp vào các trường Đại học tại Úc, bạn có thể tham khảo các chương trình học khác như chương trình dự bị đại học hoặcj chương trình cao đẳng để biến giấc mơ du học Úc thành hiện thực

Thông tin chi tiết về các khóa học và ngành học vui lòng liên hệ Nhật Anh

 

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question