• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Các trường ngôn ngữ

Danh sách trung tâm anh ngữ tại Úc

 

Tên trường

 

Địa Chỉ

Website

Trung tâm ngôn ngữ Navitas

11 York Street, NSW 2000 và có khu học xá tại hầu hết các bang tại Úc

http://navitasenglish.com/

 

Trung tâm ngôn ngữ ELS

Sydney, Brisbane

http://sydney.els.edu/

 

Trung tâm ngôn ngữ Access

72 May st., Sydney NSW 2010

http://www.access.nsw.edu.au/

 

Trung tâm ngôn ngữ Melbourne

442 Auburn Road
Hawthorn Victoria 3122

http://hawthornenglish.com/

 

Trung tâm ngôn ngữ SELC

19 – 23 Hollywood Avenue Bondi Junction, Sydney NSW 2022 AUSTRALIA

http://selc.com.au/

 

 

 

 

 

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question