• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trang chủ Các nước du học Úc Các trường Các trường đại học

Các trường đại học

Các trường đại học

BANG/TÊN TRƯỜNG

Địa chỉ/ Campus

WEBSITE

Bang New South Wales (NSW)

 - Thành phố Sydney

 

 

Trường đại học Macquarie

Macquarie University

-Balaclava Road, NSW 2109

-Sydney CBD, NSW 2000

 

www.mq.edu.au

 

Trường đại học Công nghệ Curtin

Curtin University

- 39 Regent St, Sydney NSW 2008, Australia
- Kent St, Bentley WA 6102, Australia

 

www.sydney.curtin.edu.au

 

Trường cao đẳng quản lý quốc tế

ICMS

Manly, NSW 2195

www.icms.edu.au

 

Trường đại học Sydney

University of Sydney

Sydney, NSW 2006

www.sydney.edu.au

 

Trường đại học bang New South Wales

The University of New South Wales

Sydney, NSW 2052

www.unsw.edu.au

 

Trường đại học công nghệ Sydney

University of Technology Sydney

15 Broadway, Ultimo NSW 2007

www.uts.edu.au

 

Trường đại học Tây Sydney

University of Western Sydney

James Ruse Dr, Parramatta NSW 2150, Australia

www.uws.edu.au

 

Trường đại học Wollongong

Wollongong University

 

Northfields Ave, Wollongong NSW 2522, Australia

 

www.uow.edu.au

 

Trường đại học Newcastle

University of Newcastle

60 Bathurst St, Sydney NSW 2000

www.newcastle.edu.au

 

Học viện Kaplan

Kaplan

98-104 Goulburn St, Sydney NSW 2000, Australia

www.kaplaninternational.com

 

 

 

 

BANG VICTORIA    

-Thành phố Melbourne

 

 

Trường đại học Deakin

Deakin University

 221 Burwood Hwy, Burwood VIC 3125

www.deakin.edu.au

 

Trường đại học Latrobe

La Trobe University

cnr Plenty rd and Kingsbury dr, Melbourne VIC 3086, Australia

www.latrobe.edu.au

 

Trường đại học Monash

Monash

1-131 Wellington Rd Clayton VIC 3168

 

www.monash.edu.au

 

Trường đại học Swinburne

Swinbunre

John St, Hawthorn VIC 3122, Australia

www.swinburne.edu.au

 

Trường đại học Federation

Federation University

Drive Mt Helen VIC 3350

www.federation.edu.au

 

Trường đại học Melbourne

University of Melbourne

Parkville VIC 3010, Australia

www.unimelb.edu.au

 

Trường đại học Victoria

Victoria University

Ballarat Rd, Footscray VIC 3011, Australia

www.vu.edu.au

 

 

 

 

BANG QUEENSLAND

- Thành phố Brisbane

 

 

Trường đại học công giáo Úc

Australian Catholic University

1100 Nudgee Rd, Banyo QLD 4014, Australia

www.acu.edu.au

 

Trường đại học công nghệ Queensland

Queensland University of Technology (QUT)

 2 George St, Brisbane QLD 4000, Australia

www.qut.edu.au

 

Trường đại học Bond

Bond University

14 University Dr, Robina QLD 4226, Australia

www.bond.edu.au

 

Trường đại học Queenslan

Queensland University

 Brisbane, St Lucia QLD 4072, Australia

www.uq.edu.au

 

Trường đại học Griffith

Griffith University

170 Kessels Rd, Nathan QLD 4111, Australia

www.griffiths.edu.au

 

Trường đại học James Cook

James Cook University

 349 Queen St, Brisbane QLD 4000, Australia

www.jcb.edu.au

 

Trường đại Học Southern Cross

Southern Cross University

Military Road, East Lismore NSW 2480, Australia

www.scu.edu.au

 

Trường đại học nam Queensland

Southern Queensland University

West St, Toowoomba QLD 4350, Australia

www.usq.edu.au

 

Trường đại học Sunshine Cross

University of Sunshine Coast

90 Sippy Downs Dr, Sippy Downs QLD 4556, Australia

www.usc.edu.au

 

 

 

 

BANG TÂY ÚC

-Thành phố Perth

 

 

Trường đại học công nghệ Curtin

Curtin University

Kent St, Bentley WA 6102, Australia

www.curtin.edu.au

 

Trường đại học Edith Cowan

Edith Cowan University

 2 Bradford St, Mt Lawley WA 6050, Australia

www.ecu.edu.au

 

Trường đại học Murdoch

Murdoch University

90 South St, Murdoch WA 6150, Australia

www.murdoch.edu.au

 

Trường đại học Notre Dame

University of Notre dame

19 Mouat Street, Fremantle WA 6959, Australia

www.nd.edu.au

 

Trường đại học Tây Úc

University of Western Australia

35 Stirling Hwy, Crawley WA 6009, Australia

www.uwa.edu.au

 

 

 

 

BANG NAM ÚC

-Thành phố Adelaide

 

 

Trường đại học Flinders

Flinders University

 Sturt Rd, Bedford Park SA 5042, Australia

www.flinder.edu.au

 

Trường đại học Adelaide

University of Adelaide

Adelaide SA 5005, Australia

www.adelaide.edu.au

 

Trường đại học Nam Úc

University of South Australia

101 Currie St, Adelaide SA 5001, Australia

www.unisa.edu.au

 

 

 

 

THỦ PHỦ ÚC

-Thành phố Canberra

 

 

Trường đại học quốc gia Úc

Australian National University

Canberra ACT 0200, Australia

www.anu.edu.au

 

Trường đại học Canberra

University of Canberra

University Dr, Bruce ACT 2617, Australia

www.canberra.edu.au

 

 

 

 

BẮC ÚC

-Thành phố Darwin

 

 

Trường đại học Charles Dawin

Charles Darwin University

Ellengowan Dr, Casuarina NT 0810, Australia

www.cdu.edu.au

 

 

 

 

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question