• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Thông tin học bổng

Thông tin học bổng du học Úc

 Học Bổng Học Viện Eynesbury

Eynesbury thuộc tập đoàn NAVITAS, tập đoàn giáo dục danh tiếng bậc nhất tại Úc. Eynesbury cung cấp nhiều chương trình học bao gồm: Tiếng Anh, Phổ thông trung học, Dự bị đại học, cao đẳng và cao đẳng liên thông lên trường đại học Adelaide và trường đại học Nam Úc.

 Trường Eynesbury tiếp tục cấp học bổng dành cho sinh viên Việt nam nhập học năm học 2015 với số lượng như sau:

 - Học bổng khóa anh ngữ 10 tuần không giới hạn số lượng áp dụng cho tất cả các chương trình của Eynesbury

 - Học bổng 20% - 50% dành cho các lớp 10, 11 hoặc 12

 - Học bổng 20%- %0% dành cho chương trình dự bị đại học tại Eynesbury.

 

Lịch gặp gỡ các trường

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question