• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sau đại học

Có 2 dạng chương trình sau đại học để sinh viên lựa chọn:

 

Chương trình nghiên cứu (Degrees by Research)


Chương trình làm đồ án môn học và viết luận văn (Degrees by Coursework and Dissertation)

 

1. Chương trình nghiên cứu:

 

Các học viên phải tiến hành một nghiên cứu độc lập nhưng có giám sát về các đề án môn học được duyệt, trên cơ sở đó, sẽ viết thành một luận án (thesis) để trình và bảo vệ trước hội đồng khảo thí vào cuối khóa.

 

Các học viên cũng được yêu cầu lên lớp và vượt qua các bài kiểm tra của ít nhất là từ 3-6 môn học. Các môn này được chọn học với sự tham vấn của giáo viên hướng dẫn và giám sát.

 

Các nghiên cứu sinh làm việc gắn bó và giữ liên lạc thường xuyên với giáo viên hướng dẫn, giám sát đồ án được chỉ định. Các giáo viên sẽ thường xuyên báo cáo tiến độ đồ án của học viên mà họ chịu trách nhiệm.

 

Bên cạnh luận án được trình, các nghiên cứu sinh Tiến sĩ (Doctor of Philosophy) còn phải vượt qua việc trả lời chất vấn về các vấn đề của luận án và các vấn đề có liên quan khác của hội đồng khảo thí. Đối với các học viên của các chương trình khác, việc bảo vệ trước hội đồng, nếu có, sẽ theo quy định của Hội đồng khảo thí.


2. Chương trình làm đồ án môn học và viết luận văn:

 

Theo chương trình này, các học viên sẽ tham dự khóa học được quy định gồm nhiều môn học và tiến hành làm các đồ án môn học, trên cơ sở đó sẽ viết luận văn để trình vào cuối khóa. Đối với phần lớn các chương trình, luận văn sẽ được thay thế bằng một vài môn học khác.

 

Khóa học bao gồm các giờ lên lớp chính thức, các giờ học phụ đạo, các buổi học nhóm nghe báo cáo và thảo luận (seminars), các buổi làm việc trong phòng thí nghiệm và các kỳ kiểm tra viết.

 

3. Điều kiện đầu vào:

 

Điều kiện đầu vào khác nhau tùy theo từng chương trình khóa học. Nói chung, một ứng viên cho chương trình sau đại học tại các trường NUS, NTU và SMU phải có ít nhất là một bằng cử nhân loại khá giỏi (các chương trình nghiên cứu đòi hỏi phải là cử nhân danh dự (Honours) loại khá giỏi) cộng với kinh nghiệm của 2 năm làm việc thực tế . Thêm vào đó, các ứng viên mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ và không được giảng dạy bằng tiếng Anh trong chương trình cử nhân sẽ phải có một trình độ cao về điểm TOEFL hay IELTS. 

 

Các ứng viên cho các ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, y khoa và khoa học tự nhiên cũng nên có các điểm GRE cao. Các ứng viên cho các khóa học về kinh doanh nên có hoặc điểm thi GRE hoặc GMAT (tối thiểu là 600 đối với NUS và NTU). Các cuộc phỏng vấn xét tuyển cùng với các bài luận cũng là các yêu cầu rất phổ biến.

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question