• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

IGCSE

Chứng cỉ Giáo dục trung học quốc tế (IGCSE) là văn bằng được công nhận trên toàn cầu dành cho học sinh từ 14 đến 16 tuổi, đặc biệt những học sinh có nguyện vọng bắt đầu chương trình giáo dục ở nước ngoài sớm. chương trình này giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bậc học A level, tú tài quốc tế và định hướng vào đại học.

 

Tương đương với chương trình GCSE của Anh, chương trình IGCSE quốc tế hiện là phương pháp kiểm tra năng lực cơ bản dành cho học sinh quốc tế mong muốn thành công trong các kỳ thi A level của Anh quốc, chương trình tú tài quốc tế (IB) được công nhận trên toàn cầu.

 

Học sinh sau khi kết thúc chương trình IGCSE sẽ học tiếp lên chương trình IB hoặc A level để vào được các trường đại học trên toàn thế giới.

 

Một số  trường đào tạo chương trình IGCSE như:

 

- St Francis Methodist School

 

- Insworld Institute

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question