• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A-level

Chương trình A Level có thể được xem xét tương đương với chương trình lớp 11 & 12 tại Việt Nam. Tất cả những học sinh đã tốt nghiệp lớp 10 hoặc 11 (trên 16 tuổi) tại Việt Nam có kết quả học tập tốt đều có khả năng được chấp nhận vào chương trình này. Tại Singapore, chương trình A level được đánh giá là "tiêu chuẩn vàng" để vào được các trường Đại học công lập.

 

Chương trình A level thông thường kéo dài trong 1- 2 năm. Khi kết thúc chương trình, tất cả học sinh đều phải làm chung một đề thi và cùng thời điểm thi. Kết quả học tập tại chương trình A level thông thường được đánh giá là điểm A, B, C, D v..v…v. Thông thường điểm A & B là những điểm yêu cầu của các trường đại học công lập ở Singapore: NUS, SMU, NTU, SUTD

 

Theo học tại các trường công lập ở Singapore (NTU, NUS, SMU, SUTD), sinh viên có cơ hội được vay tới 80% học phí.

 

Một số trường đào tạo chương trình A level:

- St Francis Methodist School

- Insworld Institute

 

 

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question