• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Các trường đại học

Các trường đại học

TÊN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ

WEBSITE

Singapore Institute of Management- SIM

(Học viện quản lý Singapore)

461 Clementi Road 
Singapore 599491

www.simge.edu.sg

Kaplan Higher Education Academy

(Học viện Kaplan Singapore)

8 Wilkie  Road Level 2

Singapore 228095

www.kaplan.com.sg

PSB Academy

(Học viện PSB)

355 Jalan Bukit Ho Swee, Singapore 169567

www.psb-academy.edu.sg

Nanyang  Academy of Fine Arts- NAFA

(Học viện nghệ thuật Nanyang)

151 Bencoolen St, Singapore 189656

www.nafa.edu.sg

East Asia Institute of Management- EASB

(Học viện quản lý Đông Á)

98 Henderson Rd, Singapore 159543

www.easb.edu.sg

Marketing Institute of Singapore- MIS

(Học viện marketing Singapore)

51 Anson Rd, Singapore 079904

www.mis.edu.sg

Tourism Management Institute of Singapore- TMIS

(Học viện quản trị du lịch Singapore)

11 Eunos Road 8  #05-02

Lifelong Learning Institute

Singapore 408601

www.tmis.edu.sg

Informatics Academy

(Học viện công nghệ thông tin)

10 Science Centre Rd, Singapore 609080

www.informatics.edu.sg

James Cook  University Singapore - JCUS

(Đại học James Cook Singapore)

600 Upper Thomson Rd, Singapore 574421

www.jcu.edu.sg

Curtin University Singapore

(Đại học Curtin Singapore)

92 Jalan Rajah, Singapore 329162

www.curtin.edu.sg

 

* Tips: Nhấn vào tên trường để biết thêm chi tiết

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question