• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Đại học và Sau đại học

 

Có tám trường đại học công tại New Zealand có chương trình học Đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Ngoài ra cũng có các khóa sau đại học và cử nhân danh dự thường kéo dài thêm 1 năm sau khi hoàn tất chương trình đại học với hầu hết là đại học đa ngành với các ngành đào tạo như: Thương mại, Khoa học và nghệ thuật, Y khoa, Công nghệ, Luật, Máy tính, Nông nghiệp, Công nghiệp, Môi trường, …

 

Các trường đại học còn cung cấp một số chương trình học mùa hè và các khóa học ngắn hạn để giúp các sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình học (như các khóa học viết luận văn).

 

Các chương trình đại học New Zealand đều có chương trình Dự bị đại học giúp học sinh quốc tế chuẩn bị vào đại học. Giai đoạn này kéo dài từ 28 tuần đến 1 năm gồm Tiếng Anh, Toán và các môn học bổ túc khác tùy chuyên ngành.

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question