• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Thông tin học bổng

Thông tin học bổng du học New Zealand

 

1. Trường NTEC

Học bổng lên đến 50% chương trình đại học. Sinh viên hoàn thành một năm Diploma sẽ tự động được nhận học bổng cho năm học Diploma thứ hai có giá trị lên tới 50% học phí tùy theo ngành họ

Thông tin về trường tại đây

 

2. Trường Taylors College

Học bổng chương trình Dự bị Đại học có 2 giá trị 25% và 50% học phí vào 3 trường Đại học University of Auckland, Massey University, The Univerisity of Auckland

Học bổng trị giá 10% học phí dành cho sinh viên có anh em trong gia đình đã/ đang theo học tại Taylors College

Thông tin về trường tại đây

Lịch gặp gỡ các trường

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question