• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục Đài Loan

Tiểu học và trung học cơ sở

Ở Đài Loan hệ thống giáo dục bắt buộc (9 năm) gồm 6 năm tiểu học và 3 năm trung học cơ sở.

Trung học phổ thông hoặc tương đương

Theo học chương trình phổ thông hoặc trường nghề nâng cao, cả 2 chương trình này đều mất 3 năm để hoàn thành

Cao đẳng              

Cao đẳng 5 năm: Nhận học sinh tốt nghiệp cấp 2 và đưa ra những khóa học kéo dài 5 năm

Cao đẳng 2 năm: Nhận học sinh tốt nghiệp trường nghề nâng cao hoặc tương đương và đưa ra những khóa học kéo dài 2 năm

Hệ đào tạo 4 năm đại họchoặc chương trình giáo dục và kỹ thuật (4 năm)

Các chương trình đại học yêu cầu thời gian học là 4 năm. Tuy nhiên đối với những sinh viên không có khả năng hoàn thành tất cả những yêu cầu học trong khoảng thời gian qui định có thể sẽ được gia hạn thêm trong vòng 2 năm. Các chương trình đặc biệt như kiến trúc thì 5 năm, bác sĩ nha khoa 6 năm, y khoa thì yêu cầu 7 năm.

Sau đại học

Các chương trình sau đại học lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ yêu cầu 1-4 năm và 2-7 năm định sẵn. Đối với những sinh viên tham gia các khoá học sau đại học như là một phần của thực hành nghề có thể sẽ được gia hạn thêm về thời gian, nếu những sinh viên này chưa hoàn thành xong khoá học hoặc luận văn. Các trường hợp cụ thể sẽ phải tuân theo những qui định của từng trường đại học

Giáo dục đặc biệt

Chỉ những trường được chỉ định mới được phép nhận học sinh, sinh viên bị khuyết tật về thể chất và tâm lý.

Giáo dục đặc biệt ở cấp mẫu giáo và tiểu học đòi hỏi ít nhất 6 năm, cấp 2 là 3 năm và ở cấp 3 và các trường đào tạo nghề nâng cao là 3 năm. Nếu không thì các lớp học đặc biệt sẽ chỉ được hoạt động như giáo dục thông thường bao gồm cấp tiểu học, cấp 2 và cấp 3. Ở cấp đại học và cao đẳng có các lớp học dành cho người mù và điếc

Giáo dục bổ túc

Chỉ những trường được chỉ định mới được phép nhận học sinh, sinh viên bị khuyết tật về thể chất và tâm lý.

Giáo dục đặc biệt ở cấp mẫu giáo và tiểu học đòi hỏi ít nhất 6 năm, cấp 2 là 3 năm và ở cấp 3 và các trường đào tạo nghề nâng cao là 3 năm. Nếu không thì các lớp học đặc biệt sẽ chỉ được hoạt động như giáo dục thông thường bao gồm cấp tiểu học, cấp 2 và cấp 3. Ở cấp đại học và cao đẳng có các lớp học dành cho người mù và điếc

 

                  

                                                              SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀI LOAN

 

Độ Tuổi

Khóa Học

Chương trình giáo dục đặc biệt

4

Mẫu Giáo

 Chương trình giáo dục đặc biệt

5

6

7

Tiểu Học

Chương trình giáo dục đặc biệt

8

9

10

11

12

13

Trung Học Cơ Sở

 
 Chương trình giáo dục đặc biệt dành cho THCS
 

14

15

16

Trung Học Phổ Thông

Trường Nghề Nâng Cao

Chương Trình Cao Đẳng Hệ 5 Năm

 
  Chương trình giáo dục đặc biệt dành cho chương trình phổ thông
 

17

18

19

Đại Học Y Khoa

Đại Học Bác Sỉ Nha Khoa

Đại Học Chương Trình Đặc Biệt

Đại Học

Chương trình giáo dục và kỹ thuật (hệ 4 năm)

Chương trình giáo dục và kỹ thuật (hệ 2 năm)

 

20

 

21

Chương trình Cao Đẳng (hệ 2 năm)

Đi Làm

(kinh nghiệm làm việc)

 

22

 

23

Thạc Sĩ

 

24

Thạc Sĩ

Thạc Sĩ

 

25

Thạc Sĩ

Tiến Sĩ

 

26

Đi làm (kinh nghiệm làm việc)

Tiến Sĩ
 
 

Tiến Sĩ

 
     

 

 

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question
porn300 indonesian Full sex watch
xvideos Sex watch
indian HD porn online
youporn Full porn video
funny Streaming online
xnxx Streaming porn
slutload HD sex video real sex
malaysian porn video
xxx porn times pornstar hot videos
moviespornov
Porn tube
Sexy Tatted Latina's 3some blue angel smoking and mast
PAWG Perfection - Fat Ass PMV Sex 3.1 Shiny PaNTYHOSE natasha the big cousin gets a fuck
xxxsextres pornvidwatch
mobilpornfilm livesex
fullteenporno fullxxxpornvid
sexmagporn hpornvideo
http://nesaporns.xyz